Kalastuskielto 2019   (Julkaistu: 11.03.2019 18:34)

 MUISTIO Dnro POSELY/2313/5710–2015 3.1.2019

 

 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Järvi-Suomen kalatalouspalvelut Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme Kutsunumero 0295 026 500 kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/pohjois-savo Kallanranta11 PL 2000 70101 Kuopio Joensuun toimipaikka: Kauppakatu 40 B, 3. krs PL 69 80101 Joensuu

 

 Viite: Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös POSELY/2313/5710-2015 (1.3.2017, 15.2.2018)

Asia: Päätöksen tarkentaminen jigikalastusta koskevan määrittelyn osalta

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kieltänyt kalastuslain (379/2015) 54 §:n nojalla kalastuslain 7 §:ssä tarkoitetun onkimisen, pilkkimisen ja kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuvan viehekalastuksen (yleiskalastusoikeudet) vuosittain 20.4.-31.5. välisenä aikana eräillä lohikalojen istutuspaikoilla Lieksanjoella ja Pielisellä (Juuka, Lieksa ja Nurmes). Kieltopäätöksen perusteluna on ollut mm. arvokkaiden järvilohi- ja –taimenistukkaiden leviämisen sekä alasvaeltavien smolttien turvaaminen. Päätös on voimassa 31.12.2021 asti.

Lieksassa, Lieksanjoen alaosan kieltoalueella (ml. Riikolanlampi) ja Lieksanjoen edustalla Pielisen Mönninselällä on kuitenkin em. kiellosta poiketen rannalta onkiminen sekä mm. ahvenen ja kuhan jigikalastus mahdollistettu jo 20.5. alkaen paikalliset olosuhteet ja kalakannat huomioiden.

Mm. kalastuksenvalvonnan yhteydessä on havaittu, että jigikalastusta harrastetaan myös virran mukana ajelehtivasta veneestä, jolloin pyyntimuoto voi joissakin tilanteissa olla vetouistelun kaltaista. ELY-keskus ei ole tarkoittanut sallia tällaista jigikalastusta päätöksellään – jonka tarkoitus on siis ensisijaisesti lohikalojen suojeleminen, joten ELY-keskus pitää tarpeellisena tarkentaa päätöksensä sanamuotoa seuraavasti:

Lieksassa, Lieksanjoen alaosan kieltoalueella (ml. Riikolanlampi) ja Lieksanjoen edustalla Pielisen Mönninselällä on kalastuslain 7 §:ssä tarkoitettu onkiminen, pilkkiminen ja kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus (yleiskalastusoikeudet) kielletty vuosittain 20.4.–31.5. välisenä aikana. Onkiminen rannalta sekä jigikalastus rannalta tai ankkuroidusta veneestä käsin on kuitenkin sallittua 20.5. alkaen. Tarkennus merkitään www.kalastusrajoitus.fi – palveluun, ao. kiellon lisätietoihin.

Johtava kalatalousasiantuntija Timo Turunen

Kalatalousasiantuntija Heli Peura

Jakelu Pielisen ja Ruunaan kalastusalueet sekä Lieksan kalastuskunta


« Takaisin

 

 

Ajankohtaista
23.04.2019 11:42 Lieksanjoen luvat pankkiin Lisää >>
11.03.2019 18:34 Kalastuskielto 2019 Lisää >>
12.04.2017 13:24 Kalastuskielto kalastuslain (379/2015) 54§:n mukainen onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskielto (ns. yleiskalastusoikeuksien kielto) eräillä lohikalojen istutuspaikoilla Lieksanjoella vuosina 2017-2020 -kieltoajankohdan muuttaminen. Lisää >>