RAJOITUKSET JA SÄÄNNÖKSET

 

Ruunaan kalastusalueen kalastusrajoitukset                                                     

                                         

Alamitat (vanhan kalastuslain 35 §:n 2 mom. nojalla), voimassa 31.12.2020

 

 • Rapu 10 cm
 • Harjus 40 cm Pudasjoen perhokalastusalueella
 • Kuha 40 cm, ELYn päätös voimassa 31.12.2018

 

Vuosina 2013 - 2019 voimassa olevat pyyntitekniset rajoitukset.

 

Pyyntitekniset rajoitukset (vanhan kalastuslain 32 §:n 2 ja 3 mom. nojalla)

 

 • Kalastusalueen vesistöillä yli kolmen (3) metrin vesialueilla solmuväli vähintään 45 mm.
 • Pankajärvi, Pudasjärvi ja Ruunaanjärvi / matkalahden alue talvella jään alta tapahtuvassa verkkopyynnissä pienin sallittu solmuväli on 55 mm
 • Muikunpyynti on sallittu alle 24mm:n verkoilla

 

Vuosina 2013 - 2019 voimassa olevat pyyntirajoitukset.

 

Pyyntirajoitukset (vanhan kalastuslain 37 §:n 2 mom. nojalla)

 

 • Kokovuotinen verkkokalastuskielto Lieksanjoen alaosassa Pankajärven ja Pielisen välisellä alueella.
 • Ravustus on kielletty Lieksanjoen vesistöalueella

 

Todetaan muiden tekemät kalastusrajoituksia koskevat päätökset

 

 • Kalastuslain (286/82) 11 §:n mukainen päätös, joka koskee onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen kieltämistä Lieksanjoen ns. vanhan uoman alueella, kuitenkin niin, että riippusillalta alaspäin on kuoreen lippoaminen sallittu. Kalastusalue (Ruunaa) huolehtii siitä, että alueet ovat lainmukaisesti merkittyjä ja valvoo kieltojen noudattamista sekä ilmoittaa niistä lain säätämällä tavalla. Voimassa 31.12.2020 asti.
 • Kalastuskielto kalastuslain (379/2015) 54§:n mukainen onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskielto (ns. yleiskalastusoikeuksien kielto) eräillä lohikalojen istutuspaikoilla Lieksanjoella vuosina 2017-2020 -kieltoajankohdan muuttaminen.  

  ELY- keskus muuttaa päätöstään

   MUISTIO Dnro POSELY/2313/5710–2015 3.1.2019

   

   Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Järvi-Suomen kalatalouspalvelut Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme Kutsunumero 0295 026 500 kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/pohjois-savo Kallanranta11 PL 2000 70101 Kuopio Joensuun toimipaikka: Kauppakatu 40 B, 3. krs PL 69 80101 Joensuu

   

   Viite: Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös POSELY/2313/5710-2015 (3.1.2019)

  Asia: Päätöksen tarkentaminen jigikalastusta koskevan määrittelyn osalta

  Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kieltänyt kalastuslain (379/2015) 54 §:n nojalla kalastuslain 7 §:ssä tarkoitetun onkimisen, pilkkimisen ja kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuvan viehekalastuksen (yleiskalastusoikeudet) vuosittain 20.4.-31.5. välisenä aikana eräillä lohikalojen istutuspaikoilla Lieksanjoella ja Pielisellä (Juuka, Lieksa ja Nurmes). Kieltopäätöksen perusteluna on ollut mm. arvokkaiden järvilohi- ja –taimenistukkaiden leviämisen sekä alasvaeltavien smolttien turvaaminen. Päätös on voimassa 31.12.2021 asti.

  Lieksassa, Lieksanjoen alaosan kieltoalueella (ml. Riikolanlampi) ja Lieksanjoen edustalla Pielisen Mönninselällä on kuitenkin em. kiellosta poiketen rannalta onkiminen sekä mm. ahvenen ja kuhan jigikalastus mahdollistettu jo 20.5. alkaen paikalliset olosuhteet ja kalakannat huomioiden.

  Mm. kalastuksenvalvonnan yhteydessä on havaittu, että jigikalastusta harrastetaan myös virran mukana ajelehtivasta veneestä, jolloin pyyntimuoto voi joissakin tilanteissa olla vetouistelun kaltaista. ELY-keskus ei ole tarkoittanut sallia tällaista jigikalastusta päätöksellään – jonka tarkoitus on siis ensisijaisesti lohikalojen suojeleminen, joten ELY-keskus pitää tarpeellisena tarkentaa päätöksensä sanamuotoa seuraavasti:

  Lieksassa, Lieksanjoen alaosan kieltoalueella (ml. Riikolanlampi) ja Lieksanjoen edustalla Pielisen Mönninselällä on kalastuslain 7 §:ssä tarkoitettu onkiminen, pilkkiminen ja kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus (yleiskalastusoikeudet) kielletty vuosittain 20.4.–31.5. välisenä aikana. Onkiminen rannalta sekä jigikalastus rannalta tai ankkuroidusta veneestä käsin on kuitenkin sallittua 20.5. alkaen. Tarkennus merkitään www.kalastusrajoitus.fi – palveluun, ao. kiellon lisätietoihin.

  Johtava kalatalousasiantuntija Timo Turunen

  Kalatalousasiantuntija Heli Peura

  Jakelu Pielisen ja Ruunaan kalastusalueet sekä Lieksan kalastuskunta

 • Päätös 1.3.2017 Dnro POSELY/116/5716-2017
 • Kalastuslain (379/2015) mukainen kaiken kalastuksen rajoittaminen Lieksanjoella/Naarajoella välillä Naarakoski-Saarikoski sekä viehekalastuksen kieltäminen Lieksanjoen alaosassa ajalla 1.9.-30.11. vuosina 2017-2021 (Lieksa).

 

 • Pohjois-Savon elinkeino-,liikenne ja ympäristökeskus kieltää kalastuslain (379/2015) 53§:n ja 54§:n nojalla:
 • 1) kaikenlaisen kalastamisen, myös yleiskalastusoikeuteen perustuvan onkimisen, pilkkimisen sekä kalastyonhoitomaksuun tai ikään perustuvan viehekalastuksen Lieksanjoella/Naarajoella välillä Naarakoski-Saarikoski vuosittain 1.9-30.11. välisenä aikana. Kieltoalueen yläraja on noin 150 metriä Naarakosken niskalta ylävirtaan ja alaraja noin 150 metriä Saarikoskesta alavirtaan päin.
 • 2) kaikenlaisen viehekalastuksen Lieksanjoen alaosassa vuosittain 1.9.-30.11. välisenä aikana. Kieltoalueen ylärajoina ovat Lieksankosken voimalaitoksen säänöstelypato (Yläkanavantie) ja Lieksabnkosken voimalaitosrakennus, kieltoalueen alaraja kulkee Lieksan Kaupunginniemestä Timitranniemen idän puoleiseen pohjoiskärkeen (Piiskuupetäjä). Riikolanlampi ei kuulu kieltoalueeseen. Kielto koskee myös yleiskalastusoikeuksiin perustuvaa viehekalastusta.

Kieltoalueet on merkitty tämän päätöksen liitteenä oleville kartoille.Tämä päätös on voimassa 31.12.2021 asti.

Kieltoaluueen kartat

Alueella syksyisin kalastavien on lisäksi otettava huomioon, että kalastusasetuksen (1360/2015) 12§:n mukaan vaelluskalastusvesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30 päivään.

 

 

Suositukset järvilohen ja järvitaimenen pyynnissä Lieksanjoen alaosa

 

- Viehekalastuksessa suositellaan käyttämään yhtä kolmihaarakoukkua      tai kolmea yksihaarakoukkua viehettä kohti